sadroveomietky
potery
sadrokarton
fasady
rekonstrukcie
materialy

 

Anhydrit (pojivo) - síran vápenatý (CaSO4)

 

Pre výrobu anhydritových poterov sa spravidla používa anhydrit (pojivo) vyrobený z energosádrovca.
Energosádrovec je produkt, ktorý sa získava pri odsírovaní uholných elektrární. Energosádrovec musí prejsť  zložitým procesom vypaľovania- výsledkom je anhydrit (CaSO4). Anhydrit vyrobený touto cestou sa označuje ako termický.

 

IMG 20171109 100024

 

PRÍPRAVA PRED ZÁLIEVKOU ANHYDRITOVEJ PODLAHY

PRAVIDLÁ PRE DILATOVANIE ANHYDRITOVEJ PODLAHY

DOPRAVA ANHYDRITU NA STAVBU

HMOTNOSŤ ANHYDRITOVEJ PODLAHY

REALIZÁCIA ANHYDRITOVEJ PODLAHY

CENA VAŠEJ PODLAHY

VLASTNOSTI ANHYDRITOVÝCH PODLÁH

 

 

Príprava pred zálievkou anhydritovéj podlahy

 

IMG 20170908 074637

 

Anhydritová podlaha je ideálna pre podlahy s podlahovým kúrením - vysoká tepelná vodivosť, plochy bez dilatácií. Anhydritová podlaha je ideálna do rodinných domov a bytov, škôl a úradov, obchodných centier a ľahkého priemyslu...


Podklad:
Ako podklad je možné použiť:
Systémovú dosku, EPS - polystyrén, XPS polystyrén, PUR pena (dosky) minerálnu a sklenú vatu (treba zvážiť stlačiteľnosť) a všetky podobné materiály. Ak nie sú rovné podložia zvyčajne sa nerovnosti zarovnávajú suchým pieskom, prípadne je vhodný aj  liapor.
 
Podklad pod anhydritovú podlahu nesmie byť savý - pokiaľ je, oddeľuje sa separačnou  vrstvou alebo napenetrováním.
Anhydrit sa neleje priamo na tepelnú alebo kročajovú izoláciu, ale tieto vrstvy se oddeľujú separačnou vrstvou, (pevným igelitom)  inak hrozí podtečenie a následné vyplávanie izolácie. Jednoducho treba urobiť dokonalú vaňu. V prípade miest napr. na schodišti kde je potrebné šalovanie je dobré utesniť styčné plochy PUR penou a prekrytie dreva separačnou vrstvou tak, aby sa zamedzilo stečeniu materiálu pomedzi netesnosti šalovaných častí.


Nevhodný podklad: Hlinníkové dielce, hliníková fólia (možné použiť reflexnú bez obsaho hliníka), železné materiály a oceľové spevnenia stavby musia byť opatrené antikoróznou úpravou.)
Ako podklad pre anhydritovú podlahu bez izolácie môže poslúžiť:
betón oddelený fóliou (keď si chcete znivelovať betónovú podlahu - min hrúbka 20 mm)
drevené trámové zaklopené stropy, alebo OSB dosky prekryté fóliou (prevádzame pri  rekonštrukciách  drevostavieb)

 

Pravidlá pre dilatovanie anhydritovej podlahy

 

IMG 20170328 083158

 

·  Dilatuje sa  od stien dilatačným pásom, najlepšie s upevneným igelitom pre ďalšiu zjednodušenú montáž vaňe.
Ďalej nie je potrebné dilatovať:
·  Pokiaľ  je plocha väčšia ako 600 m2 bez podlahového kúrenia*
·  Pokiaľ  je plocha väčšia ako 300 m2 s podlahovým kúrením**
·  Pokiaľ je dilatační pomer väčší ako 4:1
* platí pre plochy v tvare štvorca a obdĺžnika za podmienok dodržania dilatačného pomeru
** platí v prípade, keď rozdiel teplôt jednotlivých okruhov podlahového kúrenia nie je väčší ako 10ºC
Pre porovnanie, liate cementové podlahy sa robia bez dilatácii max. do 35m2, platí obmedzenie vzťahujúce sa  na hrúbku a spôsob výroby.
 
Čo je dilatačný pomer?
Je to pomer šírky a dĺžky miestnosti - napr. miestnosť 8x4 m = pomer strán 2:1, alebo napr. chodba 10x1,5 m = pomer strán je 6,7:1.
Dôvodom k prevádzaniu špár v ploche je zmršťovanie materiálu, tieto dilatácie je možné prevádzať po realizácii anhydritovej podlahy narezaním materiálu.


Dilatácie anhydritu vo dverách
Dilatácie vo dverách, aj keď nie sú nutné, doporučujeme prevádzať až po zhotovení anhydritovéj podlahy a to aj v prípade podláh s podlahovým kúrením. Miesta v prechodoch sa narezávajú do hĺbky cca 10 mm. Anhydritová podlaha potom praskne v najslabšom mieste a nehrozí tak poškodenie finálnej vrstvy. Väčšina zákazníkov však dilatácie vôbec neprevádzajú.

 

Doprava anhydritu na stavbu

 

IMG 20160831 075528

 

V súčasnosti využívame najmodernejšiu  technológiu pre dopravu anhydritného poteru na stavbu.
Mobilná výrobná miešačka, známá pod označením TRANSMIX. Jedná sa o špeciálne auto naložené pieskom a zmesou anhydritu, prípadne len anhydritu a piesok dodá externé auto. 

Na stavbe potrebujeme nápoj na vodu, prípadne elektrickú zásuvku na napojenie čerpadla na zvýšenie prietoku vody do zmiešavacieho zariadenia. Súčasťou súpravy sú 100m hadice na  prečerpávanie anhydritovej zmesi. Bežne je možné namiešať denne až  40 m3 pri doplnení piesku na stavbe.

 

Hmotnosť anhydritovéj  podlahy

Hmotnosť anhydritovéj podlahy v suchom stave je 18 kg /cm/m2.
Ideálna hrúbka poteru s trubkami na vykurovanie je 5,5 cm ( 3,5 cm nad trubku)

 

Realizácia anhydritovéj podlahy

 

IMG 20170328 082103

 

Stručný postup pri realizácii anhydritových podláh


1.) najskôr je nutné zadať objednávku, alebo nás skontaktovať
2.) urobíme obhliadku a vypracujeme nezáväznú cenovou ponuku
3.) potvrdíte objednávku
4.) určíme pre Vás  termín zálievky – presný deň a hodinu realizácie. ( určuje sa cca 3 – 14 dní pred samotnou zálievkou podláh)
5.) realizácia objednávky v zmysle ponuky.
6.) na záver je objednávateľovi dodaný dodací list  od anhydritového poteru a poučí sa o ďalšom postupe - vetrania, vysušovania, spúšťania podlahového kúrenia, prípravu podlahy pre finálne krytiny a ďalšie dôležité informácie.

 

 fkmfx

 

Cena Vašej podlahy

- vždy na tom pracujeme.

 

Vlastnosti anhydritových podláh

 

MIXFLOOR AE 20 – CA-C20-F4

Pevnosť v tlaku                                      20 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu                         4 MPa
Tepelná vodivosť                                    1,2- 1,8 W/m.K
Minimálna hrúbka                                   3 cm
Doporučená max. hrúbka                        8 cm
Pochôdzne                                             48 hod
Zaťažitelnosť 25%                                   2-3 dni
Zaťažitelnosť 50%                                   cca. 7 dní
Objemová hmotnosť čerstvá zmes           2200kg/m3
Objemová hmotnosť suchá zmes             2100kg/m3
Spracovateľnosť                                     cca. 240 min.
Nehorľavé                                              A1
Statický modul pružnosti                         15-20 GPa
Objemové zmeny – rozťažnosť                 0,1– 0,2 mm/m2 
Objemové zmeny – zmrštenie                  0,01– 0,03 mm/m2 


 MIXFLOOR AE 20 – CA-C25-F5

Pevnosť v tlaku                                      25 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu                         4- 5 MPa
Tepelná vodivosť                                    1,2- 1,8 W/m.K
Minimálna hrúbka                                   3 cm
Doporučená max. hrúbka                        8 cm
Pochôdzne                                             48 hod.
Zaťažitelnosť 25%                                   2- 3 dni
Zaťažitelnosť 50%                                   cca. 7 dní
Objemová hmotnosť čerstvá zmes            2200kg/m3
Objemová hmotnosť suchá zmes              2100kg/m3
Spracovateľnosť                                      cca. 240 min.
Nehorľavé                                              A1
Statický modul pružnosti                         17- 23 GPa
Objemové zmeny – rozťažnosť                0,1 – 0,2 mm/m2 
Objemové zmeny – zmrštenie                 0,01 – 0,03 mm/m2 


 MIXFLOOR AE 30 – CA-C20-F5

Pevnosť v tlaku                                     30 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu                        5 – 6 MPa
Tepelná vodivosť                                   1,2- 1,8 W/m.K
Minimálna hrúbka                                  3 cm
Doporučená max. hrúbka                       8 cm
Pochôdzne                                            48 hod.
Zaťažitelnosť 25%                                  2- 3 dni
Zaťažitelnosť 50%                                  cca. 7 dní
Objemová hmotnosť čerstvá zmes           2200kg/m3
Objemová hmotnosť suchá zmes             2100kg/m3
Spracovateľnosť                                     cca. 240 min.
Nehorľavé                                             A1
Statický modul pružnosti                        20 – 25 GPa
Objemové zmeny – rozťažnosť                0,1 – 0,2 mm/m2 
Objemové zmeny – zmrštenie                 0,01 – 0,03 mm/m2 
 
·  Hodnoty sú cca, vychádzame z technických listou výrobcu, ktoré sa od seba môžu líšiť.